Bazar pro  Příbram a okolí
Bazar pro
Příbram a okolí
Nakupujte u nás
Nakupujte u nás

Podmínky využívání služby bazaru

1. Bazar Pribramdetem je inzertní server provozovaný fyzickou osobou - Hana Čechová, IČ: 88192679 dále jen Provozovatel.

2. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

3. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. jedné barvy, tvaru, typu a velikosti.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Bazaru Pribramdetem nebo dobrými mravy.

5. Provozovatel má právo smazat inzerát nebo změnit jeho zařazení, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Bazaru Pribramdetem.

6. Užívání bazaru je zdarma.

7. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím zaplacené doby zveřejnění, musí tak učinit sám prostřednictvím správy svýc inzerátů. Inzeráty, které budou neaktualizovány déle než 6 měsíců, budou po neúspěšné e-mailové výzvě k jejich aktualizaci vymazány.

8. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

10. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Bazar Pribramdetem ani za způsob jakým služby Bazar Pribramdetem využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Bazar Pribramdetem. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Bazar Pribramdetem nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Bazar Pribramdetem.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Bazar Pribramdetem.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Bazar Pribramdetem nabízí.

15. Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.